Aktuality

Srpen 2019

Energetika TAMEH Czech dokončila renovaci tří klíčových kotlů. Investice přesahující miliardu korun přinese zvýšení ekologizace a zajistí fungování provozu teplárny i do budoucna.

Ostrava 30. července 2019 – Energetický závod TAMEH Czech, který je hlavním dodavatelem energií pro huť Liberty Ostrava a.s., dokončil realizaci denitrifikace kotlů K8, K9, K10, která je klíčová pro snížení emisí oxidů dusíku ve spalinách. Po již dříve zrealizovaných investicích do nového fluidního kotle K14 a technologie pro snížení emisí oxidů síry, se tak společnost vypořádala s úkolem snížení sledovaných emisí a dokončila další část modernizace provozů, která má za cíl zajistit budoucí fungování s minimálním dopadem na životní prostředí.

Investice do denitrifikace klíčových kotlů K8, K9 a K10 je další fází ekologizace kotlů K3-K11 teplárny, která byla nastartována v souvislosti s přijetím směrnice o průmyslových emisích (IED) z roku 2010.

„Společně s touto směrnicí jsme přijali rozhodnutí o modernizaci našich provozů. V minulosti byly kotle K4 a K11 určeny pouze pro plynná paliva. Kotle K3, K5, K6 a K7 byly v roce 2017 nahrazeny fluidním kotlem K14 a nyní jsme zbylé kotle K8, K9 a K10 vybavili zařízením na odsiřování (DeSOx) a denitrifikaci (DeNOx) spalin,“ popsala postupný proces ekologizace Kristina Červenková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva česko-polského energetického holdingu TAMEH.

Samotná ekologizace pak byla spuštěna v roce 2013 a finalizuje se nyní, kdy došlo k poslední fázi programu, kterou bylo dokončení projektu DeNOx.

„DeNOx, tedy snižování oxidů dusíku, je pro nás klíčový především z toho důvodu, že nám zajistí možnost dalšího provozu teplárny s minimální zátěží pro okolí ataké přispěje ke zlepšení ovzduší na severní Moravě,“ uvedla Kristina Červenková.

„Po technické stránce obsahoval projekt významnou přestavbu primárních částí kotlů, zejména pak velkou část tlakových celků. Kompletní změnou pak prošel řídicí systém a zrealizovány byly i některé pomocné technologie. To vše zajistí lepší kontrolu nad spalovacím procesem v kotlích a dosažení potřebných podmínek pro efektivní snižování oxidů dusíku ve spalinách,“ uvedl technické specifikace projektu Robert Šteffek, manažer pro investice TAMEH Czech.

Samotnou realizaci projektu provedly dvě dodavatelské firmy. Renovaci kotlů K9 a K10 realizovala firma Provyko s.r.o. a práce na kotli K8 obstarala polská společnost Energotechnika Energorozruch S.A.

TAMEH Czech s.r.o. představuje sofistikovaný a rozsáhlý komplex v průmyslovém energetickém sektoru se specifickým zaměřením na potřeby metalurgického závodu. Pokud jde o výkonnost v oblasti vytápění a provozování místní distribuční sítě, je společnost plně srovnatelná se specializovanými energetickými subjekty působícími na energetickém trhu v ČR. Společnost využívá moderní technologie a snižuje tak své působení z hlediska všech environmentálních aspektů. Současně zvyšuje výkonnost a spolehlivost svých zařízení, která jsou nutná k dodávce energetických médií pro Liberty Ostrava a.s. (skupina Liberty Steel). Prostřednictvím postupně realizovaných environmentálních investic ovlivňuje společnost snižování emisí, nečistot uvolňovaných do atmosféry. Jednou z nich je nový fluidní kotel předaný do provozu ve výrobním závodě TAMEH Czech v Ostravě v r. 2016. Dalšími investicemi jsou projekty odsíření a denitrifikace spalin, které umožní výrobu s nižšími emisemi na ostatních kotlích.

 

Fluidní kotle využívají principu spalování paliv ve fluidní vrstvě (fluidním loži), která vytváří podmínky pro rovnoměrné hoření paliva v celém jeho objemu. To umožňuje dokonalejší vyhoření paliva, tj. vysokou účinnost kotle, při nižších teplotách spalování a při současném omezení tvorby škodlivých spalin.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané