Etika a compliance

Program compliance je oblast činnosti organizace, jejímž cílem je minimalizovat riziko nesouladu její činnosti s ustanoveními právních předpisů, vnitřních předpisů nebo norem chování přijatých organizací. Umožňuje nejen výrazně snížit riziko podnikání, finančních ztrát a ztráty dobrého jména, ale také posílit postavení na trhu, společenskou důvěru a péči o životní prostředí.
Pro stabilní a bezpečnou budoucnost je důležitý udržitelný rozvoj společnosti. K jeho zajištění je nutné, aby společnosti podnikaly eticky a odpovědně, a zajistily tak ekonomický rozvoj společnosti, avšak bez nadměrného poškozování přírodního prostředí a s ohledem na potřeby zaměstnanců a místní komunity.
V souvislosti s výše uvedeným společnost TAMEH postupně zavádí prvky systému Compliance Program, jehož základem je níže uvedený Kodex obchodní etiky společnosti TAMEH. Jedná se o soubor pravidel, který byl vytvořen s cílem stanovit základní etické a právní normy, jimiž se řídí všichni zaměstnanci při své každodenní práci.

Kodex společnosti TAMEH Czech

V návaznosti na obecné zásady obsažené v Kodexu obchodního chování a s cílem zachovat nejvyšší standardy poctivého jednání a etiky v rámci společnosti TAMEH Czech s.r.o. a ve vztazích s vnějšími zainteresovanými stranami sbor jednatelů společnosti přijal a zavedl Protikorupční politiku společnosti TAMEH Czech s.r.o..
V rámci Politiky byla věnována zvláštní pozornost právním souvislostem fungování korupce a aktivitám, které ji omezují, jakož i základním principům omezujícím korupci ve vztazích s vybranými zainteresovanými stranami Společnosti. Tato pravidla jsou v souladu s pokyny našich akcionářů. V zásadách jsou rovněž uvedena praktická pravidla pro řešení rizik korupčního jednání se zvláštním důrazem na fázi jeho monitorování. I přes široký rozsah problematiky, kterou Politika pokrývá, je třeba si uvědomit, že mohou nastat i další okolnosti a jednání, které mohou být korupční. Od všech zaměstnanců naší společnosti se očekává, že budou jednat v souladu s pokyny obsaženými v Politice, a ve vztahu k dodavatelům - že budou dodržovat požadavky, které se na ně vztahují.

Protikorupční politika

Vedení společnosti a její zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí na identifikaci, omezení a monitorování rizik ve fungování jejích oblastí a procesů. S vědomím významu právního a reputačního rizika přijalo a zavedlo představenstvo Společnosti zásady oznamování porušení zákona a ochrany oznamovatelů.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané