Profil skupiny

Orgány společnosti TAMEH Czech s.r.o.

 • Kristina Červenková
  Předsedkyně představenstva/člen představenstva
  Chairwoman of the Board/ Board Member
 • Tomasz Bożek
  Člen představenstva
  Board Member
 • Rafał Zawada
  Člen představenstva
  Board Member
 • Manfred Wawrzynosek
  Člen představenstva
  Board Member

Aktuálně je podle znění Smlouvy společnosti jediným podílníkem společnost TAMEH HOLDING sp. z o. o. mající 100 % podílů.

historie společnosti

Kontakt:
 

Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava-Kunčice

Sekretariát ředitele společnosti:
+420 59 5684 337

 

Historie:
 

TAMEH Czech s.r.o. představuje sofistikovaný a rozsáhlý komplex v průmyslovém energetickém sektoru se specifickým zaměřením na potřeby metalurgického závodu. Pokud jde o výkonnost v oblasti vytápění a provozování místní distribuční sítě, je společnost plně srovnatelná se specializovanými energetickými subjekty působícími na energetickém trhu v České republice.

Teplárna byla postavena v letech 1951 - 1974 ve čtyřech fázích jako nedílná součást státem vlastněného podniku Nová huť Klementa Gottwalda pro zajištění dodávek energií do jednotlivých závodů hutního komplexu.

Akciová společnost Nová huť byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku České republiky.

Zobrazit více

V roce 2003 koupila společnost Mittal Steel od vlády České republiky 67,25% akcií společnosti Nová huť a zahájila konsolidaci a restrukturalizaci skupiny (následně postupně získala zbývající akcie).

V roce 2010 vyčlenila ArcelorMittal Ostrava (AMO) své energetické podnikání do nově vzniklé společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

V roce 2014 byl založen společný podnik se strategickým partnerem Tauron Energia Polska S.A., název společnosti byl změněn na TAMEH Czech s.r.o.

Provoz zařízení TAMEH Czech z pohledu kapacity a výkonu je primárně ovlivněn potřebami pro hutní výrobu. TAMEH Czech dodává (nepřímo přes AMO) energii dalším firmám ArcelorMittal Group v Ostravě a třetím stranám.

Výroba společnosti TAMEH Czech:

 • dmýchaný vzduch (používaný pro vysoké pece s možností obohacení kyslíkem)
 • stlačený vzduch pro zajištění chodu hutní výroby
 • elektřina pro potřeby hutní výroby a externí zákazníky
 • technologická pára pro potřeby hutní výroby
 • teplo pro vytápění a přípravu teplé vody pro společnost AMO a externí odběratele
 • demineralizovaná a změkčená voda pro vlastní potřebu a AMO

Výrobní potenciál společnosti TAMEH Czech:

Celkový instalovaný výkon elektrický [MW]

254

Celkový instalovaný výkon tepelný [MW]

1359

Kotelna:

výroba páry o tlaku 9,6 MPa a teplotě 520°C

Výrobní zařízení:

 • 1 parní kotel o výkonu 80 t/h spalující hutní plyny
 • 5 parních kotlů o parním výkonu 100 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny (vysokopecní a koksárenský plyn)
 • 2 parní kotle o výkonu 200 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny
 • 1 parní kotel o výkonu 230 t/h spalující uhelný prach a hutní plyny
 • 1 parní fluidní kotel o výkonu 320 t/h spalující uhlí

Strojovna:

výroba následujících médií:

 • dmýchaný vzduch
 • stlačený vzduch
 • elektřina
 • technologická pára
 • teplo
 • demineralizovaná a změkčená voda

Výrobní zařízení:

 • 5 protitlakých turbogenerátorů o výkonu 25 MW
 • 1 kombinovaný turbogenerátor o výkonu 44 MW
 • 2 kondenzační turbogenerátory o výkonu 25 MW
 • 2 kondenzační turbogenerátory o výkonu 17,5 MW
 • 5 turbodmýchadel
 • 3 turbokompresory
 • parní a elektrické napáječky pro dodávku napájecí vody do parních kotlů
 • základní a špičkové výměníky tepla pro dodávky do topných systémů

Environmentální aspekty - aktuální stav:

Ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám naši společnosti. Je nedílnou součástí systému řízení společnosti a je certifikován dle EN ISO 14001.

Při dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí společnost bude dále snižovat negativní vlivy naší činnosti:

 • snižovat množství produkovaných odpadů a maximalizovat využívání vedlejších produktů jako surovin;
 • snižovat množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí, včetně snižování produkce skleníkových plynů;
 • efektivně využívat a snižovat spotřebu surovin a energií;
 • postupně odstraňovat staré ekologické zátěže.
Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję