Aktuality

Červenec 2022

Ekologizace kotle K4

TAMEH Czech s.r.o.,  jako průmyslová energetika,  dlouhodobě usiluje o naplňování environmentálních cílů EU a ČR. Jedním z dalších investičních projektů, který bude zahájen v roce 2022, je  realizace projektu ekologizace energetického kotle K4, který umožní rozšíření palivových možností tohoto kotle. Vítězem tendru pro ekologizaci se stala brněnská firma Provyko s.r.o., která již v minulosti úspěšné dokončila projekt denitrifikace kotlů K9 a K10. Smlouva s Provykem byla podepsána ke konci měsíce května letošního roku.  Samotná realizace bude trvat přibližně 5 měsíců od tohoto září do ledna roku 2023.

Cílem společnosti TAMEH je upravit plynový kotel K4 tak, aby po rekonstrukci mohl kromě vysokopecního a koksárenského plynu spalovat nově zemní plyn. Tím se navíc z kotle K4 stane tzv. startovací kotel pro potřebu řešení nestandardních stavů. Současně dojde k navýšení operačních možností teplárny pro zajištění dodávek medií pro huť a rozšíří se také možnosti optimalizace ekonomiky provozu.

Hlavní části projektu představuje instalace 6 kusů nových plynových nízkoemisních hořáků pro spalování vysokopecního, koksárenského a zemního plynu. Tyto hořáky budou splňovat požadavky platné legislativy pro provoz plynových zařízení při dodržení emisních limitů platných od 18. 8. 2021 BAT pro LCPs – tedy závěrů o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení. Z důvodu dodržení emisních požadavků platné legislativy a parametrů výstupní páry při všech provozních stavech kotle, bude nově instalován systém recirkulovaných spalin. Další technické úpravy kotle souvisí s přivedením zemního plynu, a to jak po stránce strojní, tak v rámci softwarových úprav řízení kotle.

Pro zaměstnance TAMEH neplynou z ekologizace kotle K4 žádné zásadní důsledky. Může sice nastat krátkodobé uzavření průchozích koridorů, ale pouze v nutné a omezené míře. V takovém případě budou stanoveny náhradní trasy pro bezpečný pohyb obsluhy a údržby.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané