Aktuality

Květen 2022

TAMEH obhájil ocenění Bezpečný podnik

Vysokou úroveň systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potvrzuje osvědčení Bezpečný podnik. Je to již počtvrté, kdy jsme ve společnosti TAMEH získali toto prestižní ocenění udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce. Osvědčení Bezpečný podnik se uděluje na tři roky, přičemž k jeho udržení je povinností projít komplexním vnitřním auditem. Osvědčení ukazuje, že ve společnosti máme zavedený systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému máme vysokou bezpečnost práce. Zároveň je důkazem funkčnosti tohoto systému i na našem pracovišti.

„Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců se řadí k našim prvořadým závazkům. Věnujeme jim trvalou pozornost ve všech oblastech činnosti společnosti jak prováděním tematických kontrol pracoviště se zástupci zaměstnanců odborů, či pořádáním pravidelných komunikačních setkání vedení společnosti se zaměstnanci,“ uvedl Ing. Robert Šteffek

Program Bezpečný podnik je jedním ze způsobů, jak efektivně implementovat řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do firemních pravidel.

„Úspěšnou obhajobou tohoto ocenění jsme potvrdili vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí,“ řekl Ing. Aleš Poláček

Ve společnosti TAMEH plánujeme i na dále pokračovat v udržování našich vysokých standardů. Do budoucna bychom rádi motivovali všechny zaměstnance směrem k vlastní odpovědnosti za své zdraví, pořádali pravidelnou kontrolní činnost na pracovištích v rámci všech stupňů vedení či modernizovali pracoviště.  

V současné době nese ocenění bezpečný podnik 72 společnosti v České republice. Ve společnosti TAMEH jsme držiteli tohoto ocenění již od roku 2013.

V rámci našich stránek používáme soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, a to i způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání stránek bez změny nastavení souborů cookie znamená, že budou ve vašem zařízení umístěny. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přijmout všechny
Přijmout vybrané